Download

Bố của con của mẹ có làm xét nghiệm kiểm tra số lượng tinh trùng không?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Tinh dịch chứa khoảng 40 đến 300 triệu tinh trùng mỗi ml, và nếu mẹ thụ thai tự nhiên, con của mẹ là tinh trùng khỏe mạnh và nhanh nhất trong số tất cả các tinh trùng cách đây 16 tuần. Số lượng tinh trùng thấp được coi là dưới 20 triệu tinh trùng trên mỗi ml. Điều này xảy ra ở khoảng 2% nam giới.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá