Download

Mẹ có lo lắng gì về việc sinh non không?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Trẻ sinh ra trước tuần thứ 37 được coi là sinh non, nghĩa là trẻ chưa được phát triển đầy đủ. Chỉ có khoảng 10% trẻ sơ sinh và 50% trẻ sinh đôi bị sinh non. Trong những năm gần đây, công nghệ y tế hiện đại đã nâng cao tỷ lệ sống sót của trẻ sinh non. Ngay cả những em bé sinh ra ở tuần thứ 34 cũng có hơn 99% cơ hội sống sót. Vì vậy, ngay cả khi con của mẹ chào đời vào ngày hôm, mẹ vẫn có thể yên tâm nhé.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá