Download

Bố mẹ đã đặt tên cho con chưa?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Việc chọn tên phù hợp cho con sẽ ảnh hưởng đến suốt cuộc đời của con. Cho dù bố mẹ chọn một cái tên có ý nghĩa cá nhân hay chọn cái tên mà bố mẹ thích, điều đó không thành vấn đề. Có rất nhiều sự lựa chọn tuyệt vời. Nếu bố mẹ lo lắng về việc người khác sẽ nói gì về cái tên bố mẹ chọn cho con, bố mẹ có thể giữ bí mật cái tên này cho đến ngày con chào đời. Bởi vì dù bố mẹ chọn cái tên nào cũng khó có thể làm hài lòng tất cả mọi người, những phản hồi tiêu cực có thể khiến bố mẹ băn khoăn liệu cái tên này có phù hợp nhất hay không.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá