Download

Mẹ quan tâm điều gì đầu tiên khi đi mua sắm?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Khi mang thai, mẹ có thể thấy mình mua những sản phẩm mà mẹ chưa từng thấy hoặc sử dụng trước đây. Trước khi mua bất kỳ sản phẩm nào, mẹ nên đảm bảo rằng sản phẩm đó có chất lượng tốt và không có chất độc hại. Ngoài việc chi trả nhiều hơn cho sản phẩm chất lượng cao, mẹ cũng nên cố gắng không chi tiêu quá mức để tiết kiệm cho những khoản chi tiêu bất ngờ trong tương lai!

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá