Download

Đánh giá mối quan hệ với bạn đời.

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Nếu mối quan hệ của mẹ lúc này tốt đẹp thì cũng có thể sẽ tốt khi con của mẹ chào đời. Nhưng nếu đã trong tình trạng khó khăn thì có thể sẽ còn khó khăn hơn nữa. Có con không chỉ mang lại nhiều niềm vui mà còn có rất nhiều căng thẳng. Hãy cố gắng thảo luận và giải quyết những vấn đề mà mẹ đang gặp phải trước khi con của mẹ chào đời để con không phải chịu đựng những mâu thuẫn của bố mẹ. Sử dụng dịch vụ tư vấn cặp đôi cũng là một cách hữu ích.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá