Download

Trình độ học vấn cao nhất của mẹ là gì?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Việc trở thành một người mẹ tuyệt vời không thể đo lường được bằng trình độ học vấn. Không có trường học nào dạy mẹ cách nuôi dạy con cái, nhưng mẹ có thể học cách trở thành một người mẹ tốt bằng cách dành nhiều thời gian nhất có thể cho con của mẹ . 5 năm đầu đời của một con người là khoảng thời gian quan trọng nhất. Vì vậy, mẹ hãy chắc chắn rằng con của mẹ dành nhiều thời gian để nhìn khuôn mặt mẹ yêu thay vì nhìn vào màn hình các thiết bị điện tử.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá