Download

Tên phổ biến nhất cho các bé gái

Những điều cần biết

Tên phổ biến nhất cho các bé gái

Đặt tên cho con có thể là một thách thức – vì suy cho cùng, đó sẽ là cái tên theo con cả cuộc đời. Để giúp bố mẹ, chúng tôi đưa ra một số tên phổ biến và những điều nên cân nhắc trước khi chọn bất kỳ tên nào trong số đó. 

Những tên hay cho bé gái được yêu thích nhất
Nếu bố mẹ muốn con có tên đẹp, danh sách dưới đây có thể là câu trả lời cho bố mẹ. Mặt khác, bố mẹ cũng có thể tránh các tên quá phổ biến.

Top 10 tên con gái phổ biến ở Việt Nam: 

  1. Anh 
  2. Vy 
  3. Ngọc 
  4. Nhi 
  5. Hân 
  6. Thư 
  7. Linh 
  8. Như 
  9. Ngân 
  10. Phương 

Trước khi chọn tên
Dưới đây là những điều bố mẹ cần xem xét trước khi ký vào giấy khai sinh:

Đã chứng nhận:

Bao Tri Tran (1 June 2023)

Nguồn:

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá