Download

Tên phổ biến nhất cho các bé trai

Những điều cần biết

Tên phổ biến nhất cho các bé trai

Đặt tên cho con có thể là một thách thức – vì suy cho cùng, đó sẽ là một cái tên theo con suốt cuộc đời. Để giúp bố mẹ, chúng tôi đưa ra một số tên phổ biến và những điều cân nhắc trước khi chọn bất kỳ tên nào trong số đó. 

Những tên hay cho bé trai được yêu thích nhất
Nếu bố mẹ muốn con có tên đẹp, danh sách dưới đây có thể là câu trả lời cho bố mẹ. Mặt khác, bố mẹ cũng có thể tránh các tên quá phổ biến.

Top 10 tên con trai phổ biến ở Việt Nam: 

  1. Huy
  2. Khang 
  3. Bảo 
  4. Minh 
  5. Phúc 
  6. Anh 
  7. Khoa 
  8. Phát 
  9. Đạt 
  10. Khôi 

Trước khi chọn tên
Dưới đây là những điều bố mẹ cần xem xét trước khi ký vào giấy khai sinh:

Đã chứng nhận:

Bao Tri Tran (1 June 2023)

Nguồn:

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá