ดาวน์โหลดแอป

ลูกจะหน้าตาเหมือนพ่อหรือแม่ ขึ้นอยู่กับอะไร

เกร็ดความรู้

ลูกจะหน้าตาเหมือนพ่อหรือแม่ ขึ้นอยู่กับอะไร

ตามความเชื่อโดยทั่วไปแล้ว มักจะถือว่าทารกนั้นมีหน้าตาคล้ายกับพ่อมากกว่าแม่ ซึ่งเป็นคำกล่าวอ้างที่มีเหตุผลทางวิวัฒนาการที่เหมาะสม

เนื่องจากผู้เป็นพ่อจะไม่สามารถมั่นใจได้เท่ากับผู้เป็นแม่ ว่าลูกที่เกิดมานั้นเป็นลูกของตนเองแน่ ๆ และคงเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้ว ที่เขาจะเลือกที่จะทุ่มเท และมอบทุกอย่างที่มีให้แก่ลูกผู้ที่เป็นเลือดเนื้อของเขา จากวิวัฒนาการที่ผ่านมา มนุษย์ส่วนใหญ่จะชื่นชอบเด็ก ๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับพ่อของพวกเขาตั้งแต่แรกเกิด เพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่าเด็ก ๆ เหล่านั้นเป็นลูกของพวกเขาจริง ๆ นั่นเอง

ข้ออ้างอิงทางวิทยาศาสตร์
แนวคิดดังกล่าวได้รับการยืนยันทางวิทยาศาสตร์ในปี 1955 เมื่อมีงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในปีเดียวกันนั้น โดยนิตยสาร Nature ซึ่งแสดงให้เห็นว่ารูปภาพของเด็กวัย 1 ขวบนั้นเมื่อเปรียบเทียบแล้วจะมีลักษณะคล้ายกับพ่อของพวกเขามากกว่าแม่

อย่างไรก็ตามจากผลงานวิจัยที่ได้รับการศึกษาหลายปีต่อมาในวารสาร Evolution & Human Behavior ได้เผยแพร่ผลการศึกษาซึ่งขัดแย้งกับผลงานวิจัยในปี 1995 โดยแสดงให้เห็นว่าเด็ก ๆ นั้นมีส่วนคล้ายคลึงกับทั้งพ่อและแม่ของพวกเขาในสัดส่วนที่เท่า ๆ กัน บางงานวิจัยยังพบว่าในเด็กแรกเกิดนั้นมีลักษณะคล้ายกับแม่มากกว่าพ่ออีกด้วย

และในการศึกษาเมื่อเร็ว ๆ นี้ นักวิจัยพยายามทำการศึกษาแบบเดียวกับในปี 1995 ซ้ำอีก โดยในคราวนี้ใช้ภาพถ่ายของกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่าในการศึกษาครั้งก่อน และทดลองใช้ภาพถ่ายของเด็กที่มีอายุ 1 3 และ 5 ขวบเปรียบเทียบกับภาพถ่ายของพ่อและแม่ของพวกเขา ผลการศึกษาสรุปได้ว่าเด็ก ๆ มีลักษณะคล้ายคลึงกับทั้งพ่อและแม่เท่า ๆ กัน

เปาโล เบรสสัน นักจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยพาโดว่าในอิตาลีผู้ร่วมทำงานวิจัยชิ้นนี้กล่าวว่า “จากการศึกษาของเราพบว่า เด็กบางคนเหมือนพ่อมากกว่าแม่ เด็กบางคนก็เหมือนแม่มากกว่าพ่อ และยังพบว่าเด็กบางคนมีลักษณะเหมือนกับทั้งพ่อและแม่ของพวกเขา”

งานวิจัยอีก 2 ชิ้นซึ่งทำการศึกษาในปี 2000 และ 2007 พบว่า ทารกแรกเกิดในช่วง 3 วันแรกหลังคลอดนั้นมีลักษณะคล้ายคลึงกับแม่ของพวกเขามากกว่าพ่อ โดยให้ผู้ที่ไม่ได้เกี่ยวข้อง หรือเป็นญาติกับเด็ก ๆ เหล่านั้นเป็นผู้ตัดสิน แต่พวกเขาก็พบว่า แม่ของเด็ก ๆ เองมักจะพูดตรงกันข้าม โดยเน้นความคล้ายคลึงระหว่างเด็กกับพ่อมากกว่า เพราะพ่อย่อมจะยอมรับเด็ก ๆ ที่มีลักษณะคล้ายกับตัวเองเป็นลูก แม้ว่าพวกเขาจะไม่ใช่ก็ตาม

ที่มา:

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน