คุณแม่คิดว่าการคลอดแบบไหนมีความเสี่ยงมากกว่ากัน?

มีคุณแม่ตอบไปแล้วทั้งหมดมากกว่า 500 คน ในสัปดาห์ที่ 18

รู้หรือไม่?

ข่าวดีคือทั้งสองวิธีนั้นค่อนข้างปลอดภัย และมีความเสี่ยงน้อยเท่าๆ กัน แต่จะมีความเสี่ยงในรูปแบบที่ต่างกันออกไป โดยคุณแม่ผ่าคลอดจะได้รับความเสี่ยงจากการผ่าตัด และใช้เวลาในการฟื้นตัวนานกว่า จึงอาจทำให้เริ่มให้นม #ลูก ได้ยากกว่า ส่วนคุณแม่ที่คลอดธรรมชาติจะได้รับความเสี่ยงต่ออวัยวะภายใน ซึ่งความเสี่ยงทั้งสองรูปแบบนี้อยู่ในระดับที่ต่ำมาก ดังนั้น ไม่ว่าคุณแม่จะเลือกวิธีการคลอดแบบไหน ทั้ง #ลูก และคุณแม่ก็น่าจะปลอดภัยอย่างแน่นอน

ดาวน์โหลด Mali แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์


เรทติ้ง 4.8 จากผู้ใช้กว่า 500 คน