ดาวน์โหลดแอป

สถานะการจ้างงานของคุณแม่คืออะไร?

ผลสำรวจ

มีคุณแม่ตอบไปแล้วมากกว่า 10000 คน ในสัปดาห์ที่ 33

รู้หรือไม่?

นอกเหนือจากอาชีพที่ต้องใช้เวลานานหรือออกแรงมาก การทำงานในขณะตั้งครรภ์ส่วนใหญ่ไม่มีความอันตรายต่อคุณแม่และเจ้าตัวน้อย คุณแม่ตั้งครรภ์บางท่านอาจเลือกที่จะลาจากงานตอนเวลาประมาณ 32 สัปดาห์เพื่อได้พักผ่อนก่อนวันครบกำหนด แต่ส่วนใหญ่คุณแม่หลายท่านมักจะเริ่มลางาน 2 สัปดาห์ก่อนวันคลอด

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน