ดาวน์โหลดแอป

คุณแม่ประสงค์ที่จะเป็นมนุษย์แม่ประเภทใด?

ผลสำรวจ

มีคุณแม่ตอบไปแล้วมากกว่า 10000 คน ในสัปดาห์ที่ 6

รู้หรือไม่?

วิธีการเลี้ยงลูกมีความหลากหลายอย่างมาก แต่วิธีการเลี้ยงดูของพ่อแม่สามารถแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบกว้างๆ ดังต่อไปนี้: เลี้ยงลูกแบบควบคุม (disciplinarian) เลี้ยงลูกแบบตามใจ (permissive) เลี้ยงลูกแบบทอดทิ้ง (uninvolved) และ เลี้ยงลูกแบบเอาใจใส่ (authoritative) ผู้ปกครองบางท่านอาจเลี้ยงลูกโดยใช้รูปแบบการเลี้ยงดูแบบเดียว แต่คุณแม่เป็นส่วนใหญ่จะเลี้ยงลูกโดยการเอารูปแบบของแต่ละหมวดมาผสมผสานกัน คุณแม่สามารถคำนึงถึงสิ่งที่ลูกต้องการมากที่สุดในช่วงน้น และปรับวิธีการเลี้ยงดูเจ้าตัวเล็กให้เหมาะสม

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน