Download

Mẹ muốn trở thành người mẹ như thế nào?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Các phương pháp nuôi dạy trẻ vô cùng đa dạng. Nhưng phong cách nuôi dạy con của cha mẹ có thể được chia thành bốn loại chính: phong cách độc tài, phong cách nuông chiều, phong cách phó mặc và phong cách uy quyền/ uy tín. Một số mẹ có thể phù hợp với một cách nuôi dạy con duy nhất, nhưng hầu hết các mẹ đều nuôi dạy con bằng cách kết hợp nhiều phong cách. Mẹ có thể nghĩ đến những gì con của mẹ cần nhất trong thời gian này và điều chỉnh cách nuôi dạy con cho phù hợp. Nếu mẹ vẫn chưa chắc chắn mình muốn trở thành kiểu người mẹ nào thì cũng không có gì đáng lo ngại! Mẹ sẽ trở thành một người mẹ thực sự vào thời điểm con chào đời, vì vậy cả hai mẹ con sẽ cùng nhau học hỏi và trưởng thành.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá