ดาวน์โหลดแอป

นัดคุณหมอครั้งต่อไป (สัปดาห์ที่ 32)

อัปเดต

นัดคุณหมอครั้งต่อไป (สัปดาห์ที่ 32)

เนื่องจาก ลูก มีขนาดใหญ่ขึ้น ทำให้สามารถสัมผัสได้ถึงการเตะและการสะอึกของเขา แต่อาจส่งผลให้มีอาการหายใจลำบาก นอนหลับยากหรือการลุกขึ้นจากเตียงลำบากเนื่องจากขนาดท้องที่ใหญ่ขึ้น ในการมาพบแพทย์ครั้งนี้แนะนำให้ปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับการวางแผนด้านสุขภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ 2 เดือนข้างหน้า

จุดประสงค์ในการตรวจ

การเตรียมคำถามก่อนมาพบแพทย์

  1. จะทราบได้อย่างไรถึงความแตกต่างระหว่างความรู้สึกเจ็บครรภ์คลอดกับปวดท้องธรรมดา?
  2. สารคัดหลั่งที่ไหลออกมาทางช่องคลอดลักษณะใดที่เป็นปกติ? ลักษณะใดที่ควรไปพบแพทย์?
  3. น้ำหนักที่เพิ่มขึ้นในตอนนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีหรือไม่?
  4. สำหรับทารกแรกเกิด ทางโรงพยาบาลมีการตรวจคัดกรองใดที่จำเป็นต้องตรวจบ้าง?
  5. บรรเทาอาการจุกเสียดท้องได้อย่างไร

* คุณแม่สามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับนัดคุณหมอทั้งหมดได้ในเมนู “นัดคุณหมอ”

รับรองโดย:

พญ.วรรวดี ทรัพย์มี ปัญญากาศ (26 มกราคม 2019)

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้กว่า 2,000 คน

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 2,000 คน