ดาวน์โหลดแอป

คุณแม่จะจ่ายค่าทำคลอดอย่างไร?

ผลสำรวจ

มีคุณแม่ตอบไปแล้วมากกว่า 10000 คน ในสัปดาห์ที่ 27

รู้หรือไม่?

รัฐบาลของไทยเราได้มีโครงการต่างๆ ที่ให้ความช่วยเหลือคุณแม่แรกคลอดอยู่บ้าง เช่น คุณแม่สามารถเบิกค่าคลอดบุตรได้ 13,000 บาทต่อครั้ง และยังมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์จากการลาคลอดอีกด้วย ค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตรนั้นสามารถนำมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้สูงสุดไม่เกินปีละ 60,000 บาท ซึ่งถือเป็นจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียว เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างสวัสดิการในบ้างส่วนเท่านั้น คุณแม่อาจศึกษาเกี่ยวกับทุนช่วยเหลือที่เหมาะกับคุณแม่เพิ่มเติมได้

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน

stem cell book cover
ดาวน์โหลดฟรี การเก็บสเต็มเซลล์จากเลือดสายสะดือในประเทศไทย: บทวิจารณ์ปี 2023