ดาวน์โหลดแอป

คุณแม่ได้นับการเตะของลูกไหม?

ผลสำรวจ

มีคุณแม่ตอบไปแล้วมากกว่า 10000 คน ในสัปดาห์ที่ 27

รู้หรือไม่?

การให้ความสนใจเมื่อลูกดิ้นจะช่วยให้คุณสังเกตความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้ดีขึ้น คุณอาจแบ่งเวลาในแต่ละวันในช่วงที่ลูกชอบดิ้นเป็นพิเศษเพื่อนับการดิ้นของลูกน้อย

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.9 จากผู้ใช้งานกว่า 10,000+ คน

เรตติ้ง 4.9 จากผู้ใช้งานกว่า 10,000+ คน