คุณแม่ใช้สื่อใดเป็นหลักในการหาข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งครรภ์

มีคุณแม่ตอบไปแล้วทั้งหมดมากกว่า 1000 คน ในสัปดาห์ที่ 12

รู้หรือไม่?

ในการหาข้อมูลออนไลน์ โดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์ คุณแม่ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลนั้นมีที่มา มีแหล่งอ้างอิงชัดเจน เชื่อถือได้ เช่น มาจากเว็บไซต์ที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาล มีการศึกษาค้นคว้า การวิจัย หรือการสนับสนุนโดยโรงพยาบาล หรือมหาวิทยาลัย และไม่เอนเอียงไปตามจุดประสงค์ทางการตลาดใดๆ และเพื่อความแน่ใจที่สุด ในเรื่องที่ละเอียดอ่อนหรือไม่ชัดเจน คุณแม่ควรถามคุณหมอโดยตรง

ดาวน์โหลด Mali แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์


เรทติ้ง 4.8 จากผู้ใช้กว่า 500 คน