ดาวน์โหลดแอป

ควบคุมน้ำตาลในไตรมาสที่ 3 เพื่อการคลอดที่ง่ายขึ้น

อาหารการกิน

ควบคุมน้ำตาลในไตรมาสที่ 3 เพื่อการคลอดที่ง่ายขึ้น

โภชนาการของคุณแม่ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังตั้งครรภ์นั้นล้วนมีผลต่อสุขภาพของลูกน้อยในครรภ์

เป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่ง ที่คุณแม่ตั้งครรภ์ควรจะควบคุมการรับประทานอาหารให้เหมาะสม และดีต่อสุขภาพเพื่อให้ลูกน้อยที่กำลังพัฒนาอยู่ในครรภ์นั้นได้รับโภชนาการที่เหมาะสม และดีต่อสุขภาพตามไปด้วย การรับประทานอาหารจำพวกแป้ง และน้ำตาลมากเกินไปนั้น อาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพ และน้ำหนักที่เพิ่มเกินเกณฑ์ที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในไตรมาสที่ 3

การเติบโตในช่วงไตรมาสที่ 3
การตั้งครรภ์แบ่งออกเป็น 3 ระยะ หรือ 3 ไตรมาส ในไตรมาสที่ 3 ซึ่งเป็นไตรมาสสุดท้ายนั้น เป็นช่วงที่สำคัญที่สุดของการเจริญเติบโตของลูกน้อยในครรภ์ เนื่องจากทารกจะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเกือบครึ่งหนึ่งภายในระยะเวลา 3 เดือนนี้ และยังมีการสร้างส่วนที่สำคัญของสมองและปอดอีกด้วย อาหารที่คุณแม่รับประทานนั้น จะส่งผลโดยตรงต่อน้ำหนักของลูกน้อยในครรภ์ โภชนาการที่สมดุลและเหมาะสมจึงมีความสำคัญต่อสุขภาพของคุณแม่ตั้งครรภ์และลูกน้อยในครรภ์ สมาคมการตั้งครรภ์แห่งประเทศอเมริกาแนะนำว่าคุณแม่ตั้งครรภ์ควรมีน้ำหนักเพิ่มประมาณ 0.5 กิโลกรัมต่อสัปดาห์ในช่วงเดือนที่ 7 และเดือนที่ 8 ของการตั้งครรภ์ น้ำหนักของคุณแม่ตั้งครรภ์อาจไม่เปลี่ยนแปลง หรืออาจลดลงเล็กน้อยในเดือนที่ 9 การรับประทานอาหารจำพวกแป้ง และน้ำตาลมากเกินไปนั้นอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพของลูกน้อยในครรภ์ได้

น้ำตาลทำให้ลูกน้อยอ้วนเกินไป
เนื่องจากน้ำตาลนั้นจะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดของคุณแม่ก่อนสารอาหารอื่น ๆ จากนั้นก็จะถูกส่งผ่านรกไปสู่ลูกน้อยในครรภ์ ส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดของทารกสูงขึ้น ทำให้ทารกต้องผลิตฮอร์โมนอินซูลินที่มากเกินไปเพื่อลดระดับน้ำตาลในเลือด ปริมาณน้ำตาลที่สูง และระดับฮอร์โมนอินซูลินที่เพิ่มขึ้นมากกว่าปกตินี้ จะทำให้ทารกตัวโตมากเกินไปหรือเรียกว่า ภาวะทารกตัวโตกว่าปกติ เมื่อทารกมีขนาดโตกว่าปกติจะส่งผลทำให้การคลอดเกิดความซับซ้อนมากขึ้น และอาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาทางสุขภาพ หรือการบาดเจ็บของทั้งคุณแม่และลูกน้อยในระหว่างการคลอดได้

รับรองโดย:

พญ.วรรวดี ทรัพย์มี ปัญญากาศ (สูตินรีแพทย์) (15 กุมภาพันธ์ 2019)

ที่มา:

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้กว่า 3,000 คน

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 3,000 คน

stem cell book cover
ดาวน์โหลดฟรี การเก็บสเต็มเซลล์จากเลือดสายสะดือในประเทศไทย: บทวิจารณ์ปี 2023