ดาวน์โหลดแอป

รู้ไหมว่าผู้หญิงตั้งครรภ์ควรมีค่าความดันเลือดเท่าไร?

ผลสำรวจ

มีคุณแม่ตอบไปแล้วมากกว่า 10000 คน ในสัปดาห์ที่ 21

รู้หรือไม่?

ความดันเลือดของคุณแม่ตั้งครรภ์ควรอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำกว่า 120/80 mmHg. หากค่าความดันเลือดของคุณมีค่าสูงกว่านี้ คุณอาจมีภาวะความดันเลือดสูง ควรปรึกษาแพทย์ที่ดูแล โปรดทราบว่าหลังจากสัปดาห์ที่ 20 คุณแม่ตั้งครรภ์บางคนก็มีภาวะความดันเลือดสูงขณะตั้งครรภ์ หรือมีภาวะครรภ์เป็นพิษซึ่งเกิดจากความดันเลือดสูงขึ้นฉับพลัน

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน