Download

Mẹ có biết chỉ số huyết áp bình thường của mẹ bầu là bao nhiêu không?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Huyết áp của phụ nữ mang thai phải nằm trong phạm vi khỏe mạnh từ 100/60 mmHg đến 120/80 mmHg. Nếu chỉ số huyết áp của mẹ cao hơn, mẹ có thể bị tăng huyết áp, hãy tham khảo ý kiến ​​bác sĩ. Lưu ý rằng một số mẹ bầu bị tăng huyết áp thai kỳ hoặc tiền sản giật, huyết áp tăng đột ngột có thể xảy ra từ tuần thứ 20.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá