ดาวน์โหลดแอป

คุณได้บันทึกน้ำหนักของลูกหรือเปล่า?

ผลสำรวจ

มีคุณแม่ตอบไปแล้วมากกว่า 1000 คน ในสัปดาห์ที่ 9

รู้หรือไม่?

หลังจากสองสัปดาห์แรก ควรชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง และวัดเส้นรอบศีรษะของลูกอย่างน้อยเดือนละครั้ง หลังจาก 6 เดือน คุณอาจลดความถี่ลงได้ แต่ควรติดตามการเติบโตของลูกน้อยเป็นระยะ คุณสามารถใช้เครื่องมือวัดการเจริญเติบโตของมะลิเพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการของลูกน้อยกับค่ามาตรฐานได้

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน