ดาวน์โหลดแอป

คุณทะเลาะกับพ่อแม่ของคุณเกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงดูลูกหรือไม่?

ผลสำรวจ

มีคุณแม่ตอบไปแล้วมากกว่า 1000 คน ในสัปดาห์ที่ 22

รู้หรือไม่?

งานวิจัยในบริบทของวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พบว่า แม่ที่มีความสัมพันธ์อย่างมั่นคงและช่วยกันเลี้ยงดูลูกกับพ่อแม่ของตนจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นแม่ที่มีประสิทธิภาพมากกว่า และสิ่งนี้ก็จะส่งผลให้เด็กมีความรู้สีกว่าตัวเองมีความสามารถทางสังคมมากกว่าในเวลา 6 เดือนถัดมา นี่ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องเห็นด้วยกับทุกอย่างที่พ่อแม่ของคุณบอก แต่ควรสื่อสารกับพ่อแม่ และยอมรับข้อตกลงร่วมกันในฐานะทีมเดียวกัน

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้กว่า 3,000 คน

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 3,000 คน

stem cell book cover
ดาวน์โหลดฟรี การเก็บสเต็มเซลล์จากเลือดสายสะดือในประเทศไทย: บทวิจารณ์ปี 2023