Download

Bố mẹ có xung đột với ông bà về cách chăm sóc và nuôi dạy con của mẹ không?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Một nghiên cứu về văn hóa Đông Nam Á đã chỉ ra rằng các bà mẹ có mối quan hệ khăng khít với ông bà về việc nuôi dạy con thường cảm thấy vai trò làm mẹ của mình hiệu quả hơn. Ngoài ra, các bé sống trong gia đình như vậy thường phát triển năng lực xã hội tốt hơn sau 6 tháng. Điều này không có nghĩa là bố mẹ phải đồng ý với mọi quan điểm của ông bà, nhưng cả gia đình hãy thảo luận và quyết định cùng nhau giống như một đội nhóm gắn kết.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá