ดาวน์โหลดแอป

ช่วงนี้คุณแม่รู้สึกผูกพันกับใครมากที่สุด?

ผลสำรวจ

มีคุณแม่ตอบไปแล้วมากกว่า 1000 คน ในสัปดาห์ที่ 51

รู้หรือไม่?

ตามทฤษฎีความผูกพันแล้ว การมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นทั้งทางกายและทางจิตใจกับคุณพ่อ, คุณแม่ หรือผู้เลี้ยงดูในช่วงปีแรก ๆ ของชีวิตมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อพัฒนาการของลูก การวางรากฐานความผูกพันที่แข็งแรงตั้งแต่ต้นจะช่วยให้ลูกรู้สึกปลอดภัยและมั่นคง ส่งผลให้เขามีความมั่นใจในการออกไปสำรวจสิ่งแวดล้อมรอบตัว แต่หากความผูกพันนั้นไม่แข็งแรงพอ ลูกจะรู้สึกต้องการความมั่นคง และจะส่งผลให้เขากลัวที่จะออกไปสำรวจโลกภายนอกที่ไม่คุ้นเคย โดยเด็กที่รู้สึกไม่มั่นใจอาจมีปัญหาในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีรวมถึงการเข้าใจและประมวลความรู้สึกของตัวเองในอนาคต

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน