Download

Trong giai đoạn này, mẹ gắn bó về mặt tình cảm với ai nhất?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Theo học thuyết gắn bó, mối quan hệ gắn kết về thể chất và tinh chất giữa con và bố mẹ (người chăm sóc chính cho bé) trong những năm đầu đời đóng vai trò quan trọng với sự phát triển của con. Nếu sợi dây gắn kết này bền chặt, con sẽ cảm thấy an toàn, vững tâm và tự tin khám phá thế giới xung quanh. Ngược lại, nếu sự gắn kết này lỏng lẽo, con luôn muốn tự bảo vệ bản thân, từ đó cảm thấy sợ hãi khi rời khỏi nhà hoặc không dám khám phá những điều mà con chưa biết. Những bé này có thể gặp khó khăn trong việc thấu hiểu và xử lý cảm xúc của bản thân cũng như hình thành các mối quan hệ lành mạnh trong cuộc sống mai sau.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá