ดาวน์โหลดแอป

เล่นเพื่อการเรียนรู้อายุ 17 เดือน: เต้นเป็นหุ่นนิ่ง

เล่นเพื่อการเรียนรู้อายุ 17 เดือน: เต้นเป็นหุ่นนิ่ง

การฟังและการตอบสนองต่อช่วงเงียบในบทเพลงช่วยฝึกทักษะการฟัง ความอดทน และความมีวินัยให้กับลูก 

ดนตรีและการเคลื่อนไหวสำคัญต่อพัฒนาการเด็ก นอกจากนี้ การเลียนแบบท่าทาง ที่น่าท้าทายยังช่วยเสริมสร้างการควบคุมกล้ามเนื้อ ความยืดหยุ่น และการประสานสัมพันธ์ระหว่างตากับมือ

สิ่งที่ต้องเตรียม
เตรียมบทเพลงที่คุณหรือลูกชื่นชอบสำหรับใช้ประกอบการเคลื่อนไหว

วิธีเล่น
เพียงแค่เปิดเพลง และเคลื่อนไหวไปตามบทเพลง จากนั้นหยุดเล่นเพลงชั่วขณะหนึ่ง และหยุดนิ่ง และค้างท่าทางไว้ราวกับรูปปั้น จนกว่าเพลงจะถูกเล่นต่อไป โดยคุณอาจทำหน้าที่เป็นผู้นำคิดท่าทาง แล้วลูกทำท่าสนุก ๆ ตาม

ข้อควรระวัง
อย่าลืมยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนเริ่มกิจกรรม!

ขอขอบคุณ
บทความเกี่ยวกับการเล่นเพื่อการเรียนรู้นี้ถูกจัดทำขึ้นจากการร่วมมือกับ Sprouts Kindergarten ศูนย์การเรียนรู้และเล่น สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน อายุ 1.5-6 ปี ที่มุ่งเน้นการพัฒนาแบบองค์รวมของเด็กแต่ละคน

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน