ดาวน์โหลดแอป

เล่นเพื่อการเรียนรู้อายุ 24 เดือน: ตัวต่อเส้นรอบรูป

เล่นเพื่อการเรียนรู้อายุ 24 เดือน: ตัวต่อเส้นรอบรูป

การสังเกตร่องรอยของเส้นรอบรูปจากสิ่งของ สามารถช่วยกระตุ้นพัฒนาการทางความคิดของลูกได้  โดยการเชื่อมโยงภาพของเล่นจริงกับองค์ประกอบและเค้าโครงบนกระดาษ 

โดยเฉพาะเมื่อลูกได้ฝึกแก้ปัญหาจากการทดลอง หมุน ลองปรับทิศทาง ในการวางสิ่งของเพื่อให้พอดีกับภาพ และได้พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก

สิ่งที่ต้องเตรียม
เลือกของเล่นหรือวัตถุที่น่าสนใจมาวาดเป็นเส้นรอบรูปบนกระดาษแผ่นใหญ่ เพื่อสร้างเป็นโจทย์ให้ลูกตามหา และจับคู่

วิธีเล่น
ติดกระดาษโจทย์กับพื้นด้วยเทปกาว เพื่อป้องกันการขยับ หรือเลื่อนไปมา หลังจากนั้นให้ลูกเลือกวางสิ่งของทั้งหมดลงบนโครงร่างในตำแหน่งที่ถูกต้อง  โดยตั้งคำถามชวนคุยว่า “มีสิ่งของชิ้น ไหนที่มีรูปร่างคล้ายกัน” หลังจากเล่นเสร็จแล้ว เก็บของทั้งหมดรวมเข้าด้วยกัน แล้วทดลองจับคู่สิ่งของกับลายเส้นอีกครั้ง กิจกรรมนี้สามารถนำไปปรับใช้กับรูปร่างที่ซับซ้อนขึ้น เช่น ลายเส้นจากตัวเลข หรือตัวอักษร เมื่อลูกพร้อมที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมในอนาคต

ข้อควรระวัง
อย่าเลือกใช้สิ่งของที่มีขนาดเล็กจนสามารถกลืน หรือติดคอได้

ขอขอบคุณ
บทความเกี่ยวกับการเล่นเพื่อการเรียนรู้นี้ถูกจัดทำขึ้นจากการร่วมมือกับ Sprouts Kindergarten ศูนย์การเรียนรู้และเล่น สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน อายุ 1.5-6 ปี ที่มุ่งเน้นการพัฒนาแบบองค์รวมของเด็กแต่ละคน

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.9 จากผู้ใช้งานกว่า 10,000+ คน

เรตติ้ง 4.9 จากผู้ใช้งานกว่า 10,000+ คน