ดาวน์โหลดแอป

คุณมักหาข้อมูลออนไลน์จากแหล่งใดมากที่สุด?

ผลสำรวจ

มีคุณแม่ตอบไปแล้วมากกว่า 1000 คน ในสัปดาห์ที่ 53

รู้หรือไม่?

ในการหาข้อมูลออนไลน์ โดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลนั้นมีที่มา มีแหล่งอ้างอิงชัดเจน เชื่อถือได้ เช่น มาจากเว็บไซต์ที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาล, มีการศึกษาค้นคว้า การวิจัย หรือการสนับสนุนโดยโรงพยาบาล หรือมหาวิทยาลัย และไม่เอนเอียงไปตามจุดประสงค์ทางการตลาดใด ๆ และเพื่อความแน่ใจที่สุด ในเรื่องที่ละเอียดอ่อนหรือไม่ชัดเจน ควรถามคุณหมอโดยตรง

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน