ดาวน์โหลดแอป

ใครทำงานบ้านส่วนใหญ่?

ผลสำรวจ

รู้หรือไม่?

งานบ้านเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ หากคุณไม่ได้จ้างคนมาช่วยเหลือ ลองพยายามแบ่งหน้าที่การเลี้ยงดูลูกและงานบ้านกับคู่ครองหรือสมาชิกในครอบครัว เป็นเรื่องสำคัญสำหรับลูกที่ผู้ดูแลหลักไม่ควรทำงานหนักเกินไป และไม่ควรถูกดึงความสนใจไปที่สิ่งอื่น ๆ นอกจากลูกน้อย

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้กว่า 2,000 คน

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 2,000 คน