Download

Ai phụ trách dọn dẹp nhà cửa?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Dọn dẹp nhà cửa là công việc không thể tránh khỏi. Nếu không thuê người giúp việc, bố mẹ hãy phân chia việc nhà và chăm sóc con với nhau hoặc với các thành viên khác trong gia đình. Điều này rất quan trọng với con của mẹ vì có thể giúp bố mẹ - những người chăm sóc chính cho con - không bị kiệt sức và phân tâm quá lâu khỏi con.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá