ดาวน์โหลดแอป

เต้น หรือโยกตัวตามเสียงดนตรีได้

ขอเพลงหน่อย! ตอนนี้ลูกเต้นได้เก่งกว่าคุณแม่เสียอีก

เต้น หรือโยกตัวตามเสียงดนตรีได้

ขอเพลงหน่อย! ตอนนี้ลูกเต้นได้เก่งกว่าคุณแม่เสียอีก

ลูกมีการควบคุมร่างกายที่ดีขึ้นมากจนทำให้ลูกสามารถเต้น หรือโยกตัวตามดนตรีได้เองอย่างเป็นธรรมชาติ การเต้นช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางกล้ามเนื้อของเด็ก รวมไปถึงฝึกทักษะการฟังและการทำงานร่วมกันของกล้ามเนื้อ หากเขาเลียนแบบการเคลื่อนไหวของคุณแม่ การเต้นถือว่าเป็นกิจกรรมที่คุณพ่อคุณแม่สามารถทำร่วมกับลูกได้อย่างสนุกสนานซึ่งช่วยสนับสนุนให้ลูกได้ออกกำลังกายอีกด้วย

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
คุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยส่งเสริมพัฒนาการลำดับนี้ได้ง่าย ๆ โดยให้ลูกเต้นตามเสียงเพลงและขยับเขยื้อนตามใจชอบ คุณพ่อคุณแม่สามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ได้โดยเลือกเพลงที่ทุกคนในครอบครัวสามารถเต้นตามได้ง่าย ๆ ด้วยกัน เช่น เพลง เบบี้ ชาร์ค เด็กบางคนยังชอบจังหวะของเพลงแบบฮิปฮอป ดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ หรือเพลงวอลทซ์อีกด้วย

โปรดทราบ: เด็กแต่ละคนมีการเจริญเติบโตและเรียนรู้ในระยะเวลาที่แตกต่างกันออกไป สำหรับเด็กที่คลอดก่อนกำหนด ข้อมูลที่ใช้อ้างอิงเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กอาจไม่ถูกต้อง

ที่มา: ข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กนั้นมีการรวบรวมมาจากหลายแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น ศูนย์ควบคุมโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (CDC) แบบทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Denver Developmental Screening Test) และ สถาบันวิจัยเด็กปฐมวัย (the State Institute of Early Childhood Research, Germany (IFP)

รับรองโดย:

เกศสุภา จิระการณ์ (นักสุขภาพจิต) (13 มิถุนายน 2021)

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน