ดาวน์โหลดแอป

ทำเสียงจากลำคอ

ลูกสามารถส่งเสียงอ้อแอ้จากลำคอได้แล้ว ลูกน้อยค้นพบว่านอกจากการร้องไห้ เขายังสามารถที่จะสื่อสารด้วยเสียงในแบบอื่น ๆ ได้ ซึ่งเป็นอีกก้าวหนึ่งที่สำคัญเกี่ยวกับพัฒนาการทางภาษาของเด็ก

ทำเสียงจากลำคอ

ลูกสามารถส่งเสียงอ้อแอ้จากลำคอได้แล้ว ลูกน้อยค้นพบว่านอกจากการร้องไห้ เขายังสามารถที่จะสื่อสารด้วยเสียงในแบบอื่น ๆ ได้ ซึ่งเป็นอีกก้าวหนึ่งที่สำคัญเกี่ยวกับพัฒนาการทางภาษาของเด็ก

ประมาณ 6 สัปดาห์หลังคลอด เด็ก ๆ เริ่มที่จะสามารถออกเสียงจากลำคอ เช่น เสียงอู เสียงกลั้ว รวมไปถึงเสียงสระอย่าง “โอ” “อือ” หรือ “อา” ได้ การริเริ่มที่จะสื่อสารด้วยคำพูดรวมไปถึงการได้ยิน “เสียงพูด” ของตัวเองเป็นเรื่องสำคัญต่อทารกน้อยมากและช่วยเสริมสร้างความมั่นใจของเขา ช่วงนี้ลูกน้อยเรียนรู้ที่จะสื่อสารในอีกรูปแบบหนึ่งนอกจากการร้องไห้แล้ว

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
อุ้มหรือสัมผัสตัวลูกเบา ๆ มองสบตา พูดคุยกับลูกน้อยด้วยน้ำเสียงที่สูงและตื่นเต้น และหยุดรอให้เขาส่งเสียงตอบ แสดงให้เห็นว่าคุณแม่กำลังฟังลูกอยู่โดยการยิ้มให้และสบตา เมื่อคุณได้ยินลูกออกเสียง ให้ทำเสียงเหมือนเขาและสื่อสารกลับไปหาลูกน้อยแล้วรอให้ลูกโต้ตอบกลับด้วยเสียงแบบอื่น การกระทำนี้จะช่วยให้เด็กเริ่มสนใจในการฟังและเรียนรู้วิธีต่าง ๆ ที่จะสื่อสารด้วยคำพูด

โปรดทราบ: เด็กแต่ละคนมีการเจริญเติบโตและเรียนรู้ในระยะเวลาที่แตกต่างกันออกไป สำหรับเด็กที่คลอดก่อนกำหนด ข้อมูลที่ใช้อ้างอิงเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กอาจไม่ถูกต้อง

ที่มา: ข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กนั้นมีการรวบรวมมาจากหลายแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น ศูนย์ควบคุมโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (CDC) แบบทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Denver Developmental Screening Test) และ สถาบันวิจัยเด็กปฐมวัย (the State Institute of Early Childhood Research, Germany (IFP)

รับรองโดย:

เกศสุภา จิระการณ์ (นักสุขภาพจิต) (9 มิถุนายน 2021)

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน

stem cell book cover
ดาวน์โหลดฟรี การเก็บสเต็มเซลล์จากเลือดสายสะดือในประเทศไทย: บทวิจารณ์ปี 2023