Download

Ê a

Bên cạnh tiếng khóc, con của mẹ đã biết thêm một phương thức giao tiếp với bố mẹ và mọi người xung quanh. Đây là bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển ngôn ngữ của con.

Ê a

Bên cạnh tiếng khóc, con của mẹ đã biết thêm một phương thức giao tiếp với bố mẹ và mọi người xung quanh. Đây là bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển ngôn ngữ của con.

Khi được 6 tuần tuổi, con có thể ê a được một vài nguyên âm như “ô”, “a”. Giao tiếp bằng lời nói và nghe được âm thanh do mình nói ra sẽ giúp con tự tin hơn. Giờ đây, con có thể nghe được giọng nói của mình, chứ không chỉ tiếng khóc oe oe nữa.

Cột mốc phát triển này thường diễn ra khi con được 1 – 3 tháng tuổi. Tuy nhiên, nếu đã ngoài 3 tháng tuổi mà con của mẹ vẫn chưa ê a, mẹ cũng không cần lo lắng.

Làm sao để hỗ trợ con phát triển?
Mẹ có thể bế con của mẹ , nhìn vào mắt con và trò chuyện bằng tông giọng vui tươi. Sau đó, quan sát và chờ đợi phản hồi của con. Hãy cho con của mẹ thấy là mẹ đang lắng nghe con bằng cách mỉm cười và duy trì giao tiếp bằng mắt. Khi con của mẹ ê a trả lời, hãy lặp lại âm thanh của con và đợi tới khi con của mẹ tiếp tục hồi đáp. Những cuộc trò chuyện như vậy sẽ thúc đẩy khả năng lắng nghe và giao tiếp có lời của con.

Lưu ý:
Mỗi bé có tốc độ phát triển khác nhau. Với trẻ đẻ non, các mốc phát triển dưới đây có thể không chính xác.

Tài liệu tham khảo:
Thông tin và biểu đồ về các mốc phát triển của trẻ được tổng hợp từ nhiều nguồn tài liệu uy tín như: Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), Thang đánh giá sự phát triển ở trẻ em Denver và Viện nghiên cứu trẻ nhỏ tại Đức (IFP).

Đã chứng nhận:

Trang Do Hanh (1 June 2023)

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá