ดาวน์โหลดแอป

ดึงตัวเองขึ้นยืน

ลูกสามารถดึงตัวเองขึ้นยืนได้ พัฒนาการนี้เป็นก้าวแรกที่จะช่วยให้ลูกเกาะเฟอร์นิเจอร์เพื่อเคลื่อนไหวและเดินได้เป็นลำดับต่อไป

ดึงตัวเองขึ้นยืน

ลูกสามารถดึงตัวเองขึ้นยืนได้ พัฒนาการนี้เป็นก้าวแรกที่จะช่วยให้ลูกเกาะเฟอร์นิเจอร์เพื่อเคลื่อนไหวและเดินได้เป็นลำดับต่อไป

ลูกสามารถดึงตัวเองขึ้นยืนได้ โดยพัฒนาการนี้เป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าลูกใกล้ที่จะเริ่มเดินได้แล้ว โดยเด็ก ๆ จะใช้แรงที่มีอยู่ทั้งหมดจับสิ่งของและพยายามดึงตัวเองขึ้นมายืน หากคุณพ่อคุณแม่อยู่ใกล้ ๆ ลูกอาจใช้วิธีเกาะขาของคุณพ่อคุณแม่เพื่อยืนได้!

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
คุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยสนับสนุนพัฒนาการนี้ของลูกได้โดยช่วยประคองและสนับสนุนลูก คอยดูแลลูกอยู่ตลอดเวลาเมื่อเขาพยายามที่จะยืน ถึงแม้ว่าการล้มจะเป็นเรื่องปกติเมื่อลูกกำลังฝึกยืน คุณพ่อคุณแม่ควรตรวจสอบพื้นที่รอบ ๆ บ้านให้มีความปลอดภัยหากลูกล้ม โดยนำสิ่งของที่อาจเป็นอันตราย เช่น ของแหลมคมหรือสิ่งของที่ผลิตจากแก้วออกไปจากพื้นที่

โปรดทราบ: เด็กแต่ละคนมีการเจริญเติบโตและเรียนรู้ในระยะเวลาที่แตกต่างกันออกไป สำหรับเด็กที่คลอดก่อนกำหนด ข้อมูลที่ใช้อ้างอิงเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กอาจไม่ถูกต้อง

ที่มา: ข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กนั้นมีการรวบรวมมาจากหลายแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น ศูนย์ควบคุมโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (CDC) แบบทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Denver Developmental Screening Test) และ สถาบันวิจัยเด็กปฐมวัย (the State Institute of Early Childhood Research, Germany (IFP)

รับรองโดย:

เกศสุภา จิระการณ์ (นักสุขภาพจิต) (11 มิถุนายน 2021)

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน