Download

Tự đứng dậy

con của mẹ có thể chuyển từ tư thế ngồi sang tư thế đứng khi bám vào đồ vật xung quanh. Đây là bước đệm cần thiết để con tập đi men.

Tự đứng dậy

con của mẹ có thể chuyển từ tư thế ngồi sang tư thế đứng khi bám vào đồ vật xung quanh. Đây là bước đệm cần thiết để con tập đi men.

Tự đứng dậy là một trong những dấu hiệu đầu tiên báo hiệu rằng bé đã sẵn sàng tập đi. Ở giai đoạn này, con thường bám tay vào đồ vật xung quanh rồi dồn sức đứng dậy. Thậm chí, mẹ có thể thấy con cố gắng bám vào chân mẹ để đứng lên.

Làm sao để hỗ trợ con phát triển?
Bố mẹ có thể đưa tay cho con bám và vỗ tay cổ vũ, khen ngợi khi con cố gắng đứng lên, dù con có thực hiện thành công hay không. Chú ý theo dõi con của mẹ khi thấy con có ý định đứng dậy. Ngã là trải nghiệm không thể tránh khỏi, thậm chí cần thiết trong quá trình con học đứng, học đi. Dẫu vậy, vẫn cần bảo vệ con khỏi những đồ vật nguy hiểm như kính, thủy tinh, kéo.

Lưu ý:
Mỗi bé có tốc độ phát triển khác nhau. Với trẻ đẻ non, các mốc phát triển dưới đây có thể không chính xác.

Tài liệu tham khảo:
Thông tin và biểu đồ về các mốc phát triển của trẻ được tổng hợp từ nhiều nguồn tài liệu uy tín như: Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), Thang đánh giá sự phát triển ở trẻ em Denver và Viện nghiên cứu trẻ nhỏ tại Đức (IFP).

Đã chứng nhận:

Trang Do Hanh (1 June 2023)

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá