ดาวน์โหลดแอป

หยิบของใส่และออกจากกล่อง หรือถ้วยเล็ก ๆ 

ลูกสามารถใช้นิ้วในการหยิบของและปล่อยของออกจากมือได้ด้วยตัวเอง

หยิบของใส่และออกจากกล่อง หรือถ้วยเล็ก ๆ 

ลูกสามารถใช้นิ้วในการหยิบของและปล่อยของออกจากมือได้ด้วยตัวเอง

เมื่อเด็ก ๆ อายุ 12 เดือน คุณพ่อคุณแม่จะเห็นพัฒนาการทางด้านทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กและทักษะการเรียนรู้ของลูกได้อย่างชัดเจนเมื่อลูกสามารถหยิบของใส่และออกจากกล่องได้

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
ให้ลูกได้ลองเล่นกับของเล่นแบบต่าง ๆ ที่สามารถใส่เข้าไปในกล่องได้ ของเล่นแบบจิ๊กซอว์รูปร่างต่าง ๆ ที่ออกแบบมาเพื่อให้ชิ้นบล็อกพอดีกับช่องว่างสามารถช่วยส่งเสริมพัฒนาการนี้ได้เช่นกัน

โปรดทราบ: เด็กแต่ละคนมีการเจริญเติบโตและเรียนรู้ในระยะเวลาที่แตกต่างกันออกไป สำหรับเด็กที่คลอดก่อนกำหนด ข้อมูลที่ใช้อ้างอิงเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กอาจไม่ถูกต้อง

ที่มา: ข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กนั้นมีการรวบรวมมาจากหลายแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น ศูนย์ควบคุมโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (CDC) แบบทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Denver Developmental Screening Test) และ สถาบันวิจัยเด็กปฐมวัย (the State Institute of Early Childhood Research, Germany (IFP)

รับรองโดย:

เกศสุภา จิระการณ์ (นักสุขภาพจิต) (11 มิถุนายน 2021)

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน