ดาวน์โหลดแอป

พูดประโยค 2 คำต่อกันได้

ลูกสามารถเรียงร้อยและพูดประโยคที่มีคำศัพท์ 2 คำได้

พูดประโยค 2 คำต่อกันได้

ลูกสามารถเรียงร้อยและพูดประโยคที่มีคำศัพท์ 2 คำได้

ทักษะทางภาษาของเด็ก ๆ เริ่มมีการพัฒนามากยิ่งขึ้นเมื่อพวกเขาอายุ 2 ขวบ ลูกจะสามารถพูดประโยคที่มีคำศัพท์ 2 คำได้ เช่น ‘กลับบ้าน’ หรือ ‘หิวน้ำ’ คุณพ่อคุณแม่ยังสามารถสังเกตเห็นได้ว่าลูกใช้คำศัพท์แทนตัวเองได้มากขึ้น เช่น ‘ของหนู’ หรือ ‘หนูหิว’

เด็ก ๆ สามารถเข้าใจความหมายของคำศัพท์ประมาณ 150 – 300 คำในช่วงเวลานี้ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะสามารถพูดคำศัพท์เหล่านั้นได้ทุกคำ

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
หากลูกยังไม่พูด คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ต้องกังวลไปเพราะเด็กบางคนอาจเริ่มพูดช้า อ่านนิทาน ถามคำถามเกี่ยวกับนิทานที่อ่าน และพูดคุยกับลูกบ่อย ๆ เมื่อพูดคุยกับเขาให้มองตาลูกและพูดเน้นคำศัพท์อย่างชัดเจนเหมือนกับว่าคุณพ่อคุณแม่กำลังเล่าเรื่องราวอะไรบางอย่างให้เขาฟัง หากลูกดูให้ความสนใจกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นพิเศษ เช่น หมา หรือรถบรรทุก ให้คุณพ่อคุณแม่ชวนลูกคุยเกี่ยวกับสิ่งนั้น ๆ หากลูกพูดแล้วให้คุณพ่อคุณแม่คุยกับลูกด้วยประโยคที่เข้าใจง่าย

โปรดทราบ: เด็กแต่ละคนมีการเจริญเติบโตและเรียนรู้ในระยะเวลาที่แตกต่างกันออกไป สำหรับเด็กที่คลอดก่อนกำหนด ข้อมูลที่ใช้อ้างอิงเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กอาจไม่ถูกต้อง

ที่มา: ข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กนั้นมีการรวบรวมมาจากหลายแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น ศูนย์ควบคุมโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (CDC) แบบทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Denver Developmental Screening Test) และ สถาบันวิจัยเด็กปฐมวัย (the State Institute of Early Childhood Research, Germany (IFP)

รับรองโดย:

เกศสุภา จิระการณ์ (นักสุขภาพจิต) (10 มิถุนายน 2021)

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน

stem cell book cover
ดาวน์โหลดฟรี การเก็บสเต็มเซลล์จากเลือดสายสะดือในประเทศไทย: บทวิจารณ์ปี 2023