ดาวน์โหลดแอป

ยิ้มด้วยตัวเอง

ลูกเริ่มยิ้มให้คุณแม่, เพื่อน ๆ หรือแม้กระทั่งคนแปลกหน้าได้ด้วยตัวเอง

ยิ้มด้วยตัวเอง

ลูกเริ่มยิ้มให้คุณแม่ เพื่อน ๆ หรือแม้กระทั่งคนแปลกหน้าได้ด้วยตัวเอง

เด็ก ๆ เริ่มที่จะเรียนรู้แล้วว่าการยิ้มช่วยให้พวกเขารวมไปถึงบุคคลอื่นรู้สึกดี พวกเขาจึงชอบที่จะยิ้มบ่อย ๆ โดยธรรมชาติ คุณแม่อาจพบกว่ารอยยิ้มแสนน่ารักของลูกเริ่มที่จะดึงดูดบุคคลรอบข้างให้เข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับลูกน้อยมากขึ้น

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
ให้ลูกได้มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลใหม่ ๆ โดยมีคุณแม่คอยดู และช่วยกระตุ้น นี่เป็นโอกาสที่ดีสำหรับลูกน้อยของคุณเนื่องจากเขาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์และเรียนรู้ว่าหากพวกเขาแสดงความเป็นมิตรและยิ้ม ผู้คนส่วนใหญ่จะรู้สึกมีความสุข ให้ความเป็นมิตร รวมไปถึงส่งยิ้มกลับมาอีกด้วย

โปรดทราบ: เด็กแต่ละคนมีการเจริญเติบโตและเรียนรู้ในระยะเวลาที่แตกต่างกันออกไป สำหรับเด็กที่คลอดก่อนกำหนด ข้อมูลที่ใช้อ้างอิงเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กอาจไม่ถูกต้อง

ที่มา: ข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กนั้นมีการรวบรวมมาจากหลายแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น ศูนย์ควบคุมโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (CDC) แบบทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Denver Developmental Screening Test) และ สถาบันวิจัยเด็กปฐมวัย (the State Institute of Early Childhood Research, Germany (IFP)

รับรองโดย:

เกศสุภา จิระการณ์ (นักสุขภาพจิต) (10 มิถุนายน 2021)

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน