ดาวน์โหลดแอป

ฟันซี่แรกงอกออกมา

คุณพ่อคุณแม่สามารถมองเห็นฟันซี่แรกของลูกได้แล้ว!

ฟันซี่แรกงอกออกมา

คุณพ่อคุณแม่สามารถมองเห็นฟันซี่แรกของลูกได้แล้ว!

เด็กบางคนอาจเริ่มมีอาการคันฟันเมื่อเขาอายุเพียง 3 เดือน แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว คุณพ่อคุณแม่จะสามารถมองเห็นฟันซี่แรกของลูกงอกออกมาจากเหงือกเมื่อลูกอายุ 4 – 8 เดือน โดยฟันซี่แรกของเด็ก ๆ แต่ละคนจะขึ้นเร็วช้าแตกต่างกัน ซึ่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับพัฒนาการหรือแคลเซียมแต่อย่างใด ฟันซี่แรก ๆ ที่จะงอกออกมาคือฟันตรงกลางสองซี่ด้านล่างตามมาด้วยฟันตรงกลางสองซี่ด้านบน

เด็ก ๆ อาจรู้สึกปวดเหงือกในระหว่างที่ฟันงอก คุณพ่อคุณแม่ควรดูแลเอาใจใส่ลูกอย่างใกล้ชิดในช่วงเวลานี้

วิธีส่งเสริมพัฒนาการ
คุณพ่อคุณแม่สามารถบรรเทาอาการปวดฟันของลูกได้โดยการให้ลูกใช้ของเล่นแบบกัดที่ปลอดภัยเพื่อขบเคี้ยว อีกทั้งยังสามารถให้ลูกกัดผ้าเช็ดตัวชุบน้ำแช่เย็นได้ โดยความเย็นของผ้าเช็ดตัวจะช่วยบรรเทาอาการปวดเหงือกของลูก

โปรดทราบ: เด็กแต่ละคนมีการเจริญเติบโตและเรียนรู้ในระยะเวลาที่แตกต่างกันออกไป สำหรับเด็กที่คลอดก่อนกำหนด ข้อมูลที่ใช้อ้างอิงเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กอาจไม่ถูกต้อง

ที่มา: ข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กนั้นมีการรวบรวมมาจากหลายแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น ศูนย์ควบคุมโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (CDC) แบบทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Denver Developmental Screening Test) และ สถาบันวิจัยเด็กปฐมวัย (the State Institute of Early Childhood Research, Germany (IFP)

รับรองโดย:

เกศสุภา จิระการณ์ (นักสุขภาพจิต) (11 มิถุนายน 2021)

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน