ดาวน์โหลดแอป

วันพ่อแห่งชาติ

เกร็ดความรู้

วันพ่อแห่งชาติ

วันพ่อ เป็นวันหยุดเพื่อเป็นเกียรติให้กับการเป็นคุณพ่อ และอิทธิพลของพ่อที่มีต่อสังคม โดยทั่วโลกมีการฉลองวันพ่อแตกต่างกันไป

วันพ่อแห่งชาติของประเทศไทยคือวันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) สำหรับประเทศในทวีปยุโรปที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกมีการฉลองวันพ่อมาตั้งแต่ยุคกลาง โดยจัดในวันที่ 19 มีนาคมซึ่งเป็นวันนักบุญโจเซฟ ส่วนในประเทศสหรัฐอเมริกามีการฉลองวันพ่อมาตั้งแต่ปี คศ. 1910 ซึ่งริเริ่มโดยโซโนรา สมาร์ท ดอดด์ และจะฉลองในวันอาทิตย์ที่สามของเดือนมิถุนายนของทุกปี

วันพ่อแห่งชาติของไทย
ตามประเพณีดั้งเดิม ชาวไทยมักฉลองวันพ่อด้วยการให้ดอกพุทธรักษากับคุณพ่อ คุณปู่ และคุณตา ซึ่งดอกพุทธรักษาเป็นดอกไม้ที่สื่อถึงความเป็นชาย อย่างไรก็ตามประเพณีนี้ไม่ค่อยเป็นที่นิยมในปัจจุบัน 

ปัจจุบันครอบครัวชาวไทยมักฉลองเทศกาลวันพ่อด้วยการไปท่องเที่ยวด้วยกัน เพื่อที่คุณพ่อ คุณปู่ หรือคุณตาจะได้ใช้เวลาร่วมกับครอบครัวอย่างมีความสุข ในวันพ่อปีนี้ คุณพ่อคุณแม่อาจเลือกฉลองวันพ่อร่วมกับลูกตามลำพังก็ได้ ไม่ว่าจะเลือกฉลองวันพ่อแบบไหน มะลิหวังว่าคุณจะมีวันพ่อที่เต็มไปด้วยความสุข และได้ใช้เวลาอย่างมีคุณภาพร่วมกับลูก

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน