การตั้งครรภ์และการเลี้ยงดูลูก

หากต้องการคำปรึกษาเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ การเลี้ยงดูลูก ติดต่อได้ที่หมายเลข:

  • 1663 สายด่วนปรึกษาเอดส์และท้องไม่พร้อม ติดต่อได้ในเวลา 9:00-21:00 น.
  • 1675 กรมอนามัย (สำหรับพื้นที่ในกทม.) ปรึกษาเกี่ยวกับ การตั้งครรภ์ การเลี้ยงดูลูก หรืออาการหลังคลอด
  • 1900-1900-02 กรมอนามัย (สำหรับพื้นที่ต่างจังหวัด) ปรึกษาเกี่ยวกับ การตั้งครรภ์ การเลี้ยงดูลูก หรืออาการหลังคลอด

ดาวน์โหลด Mali แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์


เรทติ้ง 4.8 จากผู้ใช้กว่า 1000 คน