ดาวน์โหลดแอป

ผื่นกุหลาบ

ผื่นกุหลาบ

ผื่นกุหลาบเป็นเชื้อไวรัสที่ไม่รุนแรง ซึ่งมักส่งผลกระทบต่อเด็กอายุระหว่าง 6 เดือนถึง 2 ปี ผื่นกุหลาบเป็นโรคที่พบได้ทั่วไป และเด็กส่วนใหญ่มักเคยติดเชื้อกันมาแล้ว อย่างไรก็ตาม มีเพียงบางรายเท่านั้นที่แสดงอาการเจ็บป่วยหรือแสดงอาการของโรคอย่างครบถ้วน แต่โดยส่วนใหญ่จะไม่ร้ายแรง หรืออาจไม่แสดงอาการใด ๆ เลยก็ได้

อาการของโรคผื่นกุหลาบ:

การรักษาโรคผื่นกุหลาบ
โรคผื่นกุหลาบมักไม่จำเป็นต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาล นอกจากเด็กจะมีอาการไข้สูง 

การดูแลที่บ้าน:

อย่าให้ยาแอสไพรินแก่เด็กที่ป่วยด้วยโรคไวรัสเนื่องจากการใช้ในกรณีดังกล่าวอาจนำไปสู่ Reye’s Syndrome (กลุ่มอาการราย) ซึ่งเป็นเหตุให้ตับวายและเสียชีวิตได้

เมื่อใดที่ควรไปพบแพทย์?
เด็กอาจเกิดอาการชักได้หากมีไข้สูงเฉียบพลัน เด็กจึงควรได้รับการดูแลรักษาฉุกเฉินทันที

ผื่นกุหลาบแพร่เชื้อได้หรือไม่
เด็กที่ติดเชื้อโรคผื่นกุหลาบสามารถแพร่เชื้อได้โดยการจามหรือไอ และส่งละอองเล็ก ๆ ขึ้นไปในอากาศที่คนอื่นหายใจเข้าไป

การป้องกันโรคผื่นกุหลาบ
ปัจจุบันยังไม่มียารักษาหรือวัคซีนสำหรับโรคผื่นกุหลาบโดยตรง อย่างไรก็ตาม เมื่อได้รับเชื้อ เด็กส่วนใหญ่จะสามารถพัฒนาภูมิต้านทานต่อโรคได้เอง

รับรองโดย:

พญ.วรรวดี ทรัพย์มี ปัญญากาศ (สูตินรีแพทย์) (1 เมษายน 2020)

ที่มา:

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน