ดาวน์โหลดแอป

เรียกรถพยาบาล

สายด่วนสุขภาพ

เรียกรถพยาบาล

เมื่อต้องการเรียกรถพยาบาล หรือต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์จากเจ้าหน้าที่ ให้ติดต่อที่หมายเลข:

เมื่อโทรแล้วให้บอกที่อยู่ของคุณแม่ เพื่อที่ทางศูนย์จะจัดหาหน่วยฉุกเฉินที่อยู่ใกล้และสามารถมาถึงได้เร็วที่สุดได้ อย่างไรก็ตาม คุณแม่ควรมีเบอร์โทรศัพท์ของโรงพยาบาลใกล้บ้านติดตัวไว้เสมอ

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน