ดาวน์โหลดแอป

ตับ

อาหารคนท้อง

ตับ

ตับมีสารอาหารที่ดีต่อสุขภาพหลายชนิด แต่ในตับนั้นมีปริมาณวิตามินเอหรือเรตินอลอยู่สูง ซึ่งการรับประทานวิตามินชนิดนี้มากเกินไปในระหว่างตั้งครรภ์อาจทำให้เกิดความพิการแต่กำเนิดได้

โดยเฉพาะการรับประทานในช่วงเดือนแรกของการตั้งครรภ์ สตรีตั้งครรภ์ไม่ควรรับวิตามินเอเกิน 10000 IU/วัน ซึ่งในตับ 30 กรัมจะมีวิตามินเอมากถึง 10000 IU จึงควรรับประทานในปริมาณน้อย หรือหลีกเลี่ยง เนื่องจากในวิตามินที่คุณหมอจ่ายให้มักจะมีปริมาณวิตามินเอที่เพียงพอแล้ว

สิ่งที่ควรรับประทานอย่างระมัดระวัง:

สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง:

รับรองโดย:

พญ.วรรวดี ทรัพย์มี ปัญญากาศ (สูตินรีแพทย์) (24 กุมภาพันธ์ 2020)

ที่มา:

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.9 จากผู้ใช้งานกว่า 10,000+ คน

เรตติ้ง 4.9 จากผู้ใช้งานกว่า 10,000+ คน