ตับ

ตับมีสารอาหารที่ดีต่อสุขภาพหลายชนิด แต่ในตับนั้นมีปริมาณวิตามินเอหรือเรตินอลอยู่สูง ซึ่งการรับประทานวิตามินชนิดนี้มากเกินไปในระหว่างตั้งครรภ์อาจทำให้เกิดความพิการแต่กำเนิดได้

โดยเฉพาะการรับประทานในช่วงเดือนแรกของการตั้งครรภ์ สตรีตั้งครรภ์ไม่ควรรับวิตามินเอเกิน 10000 IU/วัน ซึ่งในตับ 30 กรัมจะมีวิตามินเอมากถึง 10000 IU จึงควรรับประทานในปริมาณน้อย หรือหลีกเลี่ยง เนื่องจากในวิตามินที่คุณหมอจ่ายให้มักจะมีปริมาณวิตามินเอที่เพียงพอแล้ว

สิ่งที่ควรรับประทานอย่างระมัดระวัง:

  • น้ำมันตับปลา

สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง:

  • ตับ
  • ตับบด
  • ไส้กรอกตับ

ที่มา:

ดาวน์โหลด Mali แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์


เรทติ้ง 4.8 จากผู้ใช้กว่า 1000 คน