ดาวน์โหลดแอป

เรื่องจริงหรือความเชื่อ: ประจำเดือนเลื่อนตามเพื่อนจริงหรือ?

คุณอาจเคยได้ยินว่าเมื่อผู้หญิงใช้เวลาร่วมกันมาก ๆ รอบเดือนของแต่ละคนจะเริ่มทำงานประสานกันทำให้ประจำเดือนมาพร้อมกัน แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่? 

เรื่องจริงหรือความเชื่อ: ประจำเดือนเลื่อนตามเพื่อนจริงหรือ?

คุณอาจเคยได้ยินว่าเมื่อผู้หญิงใช้เวลาร่วมกันมาก ๆ รอบเดือนของแต่ละคนจะเริ่มทำงานประสานกันทำให้ประจำเดือนมาพร้อมกัน แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่? 

ผู้หญิงหลายคนอาจเคยได้ยินแนวคิดเรื่อง menstrual synchrony ที่กล่าวว่าหากผู้หญิงใช้เวลาร่วมกันมาก ๆ แล้วรอบเดือนจะเริ่มทำงานประสานกัน บางคนถึงกับเคยมีประสบการณ์นี้มาแล้ว โดยทั่วไปมักถูกพูดถึงในกลุ่มเพื่อนสนิท เพื่อนร่วมห้อง เพื่อนร่วมงาน หรือพี่สาวและน้องสาวที่พบว่าทั้งสองคนต่างมีประจำเดือนมาพร้อม ๆ กัน แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเป็นเพียงแค่เรื่องบังเอิญทางชีววิทยาเท่านั้น?

ความรู้พื้นฐานเรื่องรอบเดือน
รอบเดือนเป็นกระบวนการที่ใช้ระยะเวลาประมาณ 28 วัน (โดยอาจมีรอบสั้นหรือยาวกว่าได้ตั้งแต่ 21 ถึง 35 วัน) กระบวนการนี้เกิดขึ้นเพื่อเตรียมร่างกายให้พร้อมสำหรับการตั้งครรภ์ที่อาจเกิดขึ้น โดยระหว่างรอบเดือนจะมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน ผนังมดลูกจะเริ่มก่อตัวหนาขึ้น และหากไม่มีการตั้งครรภ์ผนังมดลูกก็จะหลุดลอกออกมาเป็นเลือดประจำเดือน รอบเดือนของผู้หญิงแต่ละคนต่างกันและอาจมีรอบสั้นยาวไม่เท่ากัน และการมีประจำเดือนมาพร้อมกันจึงบังเอิญอาจเกิดขึ้นได้เรื่อย ๆ

ที่มาของทฤษฎีเรื่องประจำเดือนมาพร้อมกัน
ทฤษฎีเรื่อง menstrual synchrony เริ่มเป็นที่รู้จักจากงานวิจัยในปี 1971 โดยนักจิตวิทยาชื่อ Martha McClintock ซึ่งได้ทำการวิจัยนักศึกษามหาวิทยาลัยที่เป็นเพื่อนร่วมห้องและเพื่อนสนิทกัน งานวิจัยเสนอว่าประจำเดือนของผู้หญิงเริ่มทำงานประสานกันเมื่อเวลาผ่านไป โดย McClintock สันนิษฐานว่าเกิดจากฟีโรโมน ซึ่งเป็นสารเคมีที่ในบางครั้งอาจส่งผลต่อพฤติกรรมและร่างกายมนุษย์ รวมถึงรอบเดือนด้วย

การหักล้างความเชื่อ
งานวิจัยหลาย ๆ ชิ้นที่ทำหลังจากนั้นต่างก็แสดงผลขัดแย้งกับทฤษฎีนี้ และเสนอว่าการที่ประจำเดือนมาพร้อมกันมีโอกาสที่จะเป็นความบังเอิญและเป็นเพราะรอบเดือนของแต่ละคนสั้นยาวไม่เท่ากันมากกว่า 

ปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ควรทราบคือโดยธรรมชาติรอบเดือนนั้นมีความแตกต่างหลากหลาย ผู้หญิงแต่ละคนมีรอบเดือนต่างกัน และในผู้หญิงคนเดียวกัน รอบเดือนแต่ละรอบก็อาจมีความแตกต่างกันได้ ด้วยความแตกต่างในรูปแบบนี้ทำให้ดูเหมือนว่าประจำเดือนมาพร้อมกัน แต่เมื่อเวลาผ่านไปก็จะพบว่าประจำเดือนมาไม่พร้อมกันอีกครั้ง แนวคิดหักล้างนี้ได้รับการสนับสนุนจากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณมาก ซึ่งพบว่าไม่มีการทำงานพร้อมกันอย่างชัดเจนมากไปกว่าความบังเอิญ

บทบาทของความเชื่อว่าประจำเดือนมาพร้อมกัน
ถึงแม้ว่าแนวคิดเรื่องประจำเดือนมาพร้อมกันมีแนวโน้มว่าจะเป็นเพียงความเชื่อ แต่การได้รับรู้ว่ามีประสบการณ์บางอย่างร่วมกันอาจทำให้เกิดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันในกลุ่มผู้หญิง เมื่อได้มีการแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับรอบเดือน อาการต่าง ๆ และอารมณ์ที่เป็นอยู่ ก็อาจนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่างเพื่อน ทำให้มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน และเกิดความรู้สึกผูกพันแน่นแฟ้นมากขึ้นได้

ความสัมพันธ์รูปแบบนี้ทรงพลังมากยิ่งขึ้นเพราะขณะมีประจำเดือนผู้หญิงมักพบกับความท้าทายในรูปแบบต่าง ๆ ตัวอย่างเช่นการปรึกษากันเรื่องกลุ่มอาการก่อนมีประจำเดือน (PMS) หรือการปรึกษาเรื่องสุขอนามัยที่เกี่ยวข้องกับประจำเดือนอาจเป็นเครื่องมือในการช่วยสนับสนุนและปลอบโยนซึ่งกันและกันได้

การยอมรับรอบเดือนที่มีเอกลักษณ์ของตัวเอง
รอบเดือนของแต่ละคนมีเอกลักษณ์แตกต่างกัน และไม่มีรอบเดือนแบบไหนที่ถูกหรือผิดตราบใดที่คุณยังมีสุขภาพดีและมีรอบเดือนสม่ำเสมอ ควรคอยสังเกตและจดบันทึกรอบเดือนของตนเองเพื่อเตรียมรับมือกับอารมณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงไป ช่วยให้ทราบเมื่อมีสิ่งผิดปกติ และช่วยให้วางแผนสำหรับประจำเดือนได้

ถึงแม้ว่าแนวคิดเรื่องการมีประจำเดือนพร้อมกันอาจฟังดูน่าดึงดูดและน่าตื่นตาตื่นใจ แต่เรื่องนี้มีโอกาสสูงที่จะเป็นเพียงความบังเอิญและการรับรู้ที่บิดเบือนเท่านั้น อย่างไรก็ตามความเชื่อนี้อาจเป็นตัวจุดประกายให้เกิดบทสนทนาที่น่าสนใจและอาจเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์สำหรับผู้หญิงหลาย ๆ คน ข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้คือคุณควรยอมรับในรอบเดือนที่มีเอกลักษณ์ของตัวเอง หาความรู้เกี่ยวกับร่างกายตนเองและหาความพึงพอใจจากความรู้สึกที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสังคม และได้รับฟังประสบการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับประจำเดือน

รับรองโดย:

นพ. สิริเชษฐ์ อเนกพรวัฒนา (แพทย์ภาวะเจริญพันธุ์) (1 กรกฎาคม 2023)

ที่มา:

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน