ดาวน์โหลดแอป

ทำความเข้าใจ IVF: ขั้นตอน ระยะเวลาและปัจจัยแห่งความสำเร็จ

การทำเด็กหลอดแก้วหรือ IVF (In vitro fertilization) เป็นกระบวนการที่ประกอบด้วยหลายขั้นตอน 

ทำความเข้าใจ IVF: ขั้นตอน ระยะเวลาและปัจจัยแห่งความสำเร็จ

การทำเด็กหลอดแก้วหรือ IVF (In vitro fertilization) เป็นกระบวนการที่ประกอบด้วยหลายขั้นตอน 

โดยทั่วไปแล้วการทำ IVF หนึ่งรอบจะใช้เวลาประมาณ 4 – 6 สัปดาห์ และนี่คือขั้นตอนที่เกิดขึ้นและระยะเวลาที่ต้องใช้:

  1. รับคำปรึกษาและตรวจประเมินภาวะการเจริญพันธ์ุ (1 – 2 สัปดาห์): ก่อนจะเริ่มทำ IVF คู่รักจะต้องรับการปรึกษา และตรวจเบื้องต้นเพื่อหาสาเหตุของภาวะมีบุตรยาก จากนั้นจึงทำการวางแผนการรักษาที่เหมาะสมต่อไป
  2. กระตุ้นรังไข่ (8 – 12 วัน): ฝ่ายหญิงจะต้องรับยาเพื่อกระตุ้นให้มีการสร้างไข่หลายใบในรังไข่ โดยมักใช้วิธีการฉีดยาเข้าสู่ร่างกายต่อเนื่องเป็นเวลา 8 – 12 วัน 
  3. ช่วงติดตามการรักษา (8 – 12 วัน): ระหว่างที่ทำการกระตุ้นรังไข่ จะมีการนัดตรวจติดตามฝ่ายหญิงโดยการทำอัลตราซาวนด์และตรวจเลือดเพื่อติดตามการเจริญเติบโตของไข่ การสังเกตการณ์จะทำทุก ๆ 2 – 3 วันจนกว่าไข่จะพร้อมสำหรับการเก็บ
  4. การเก็บไข่ (30 – 60 นาที): เมื่อไข่เจริญเติบโตจนสุกแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การเก็บไข่ กระบวนการนี้จะเก็บเกี่ยวไข่จากรังไข่โดยใช้เข็ม ภายใต้การใช้อัลตราซาวนด์เพื่อนำทาง ขั้นตอนนี้มักใช้เวลาประมาณ 30 – 60 นาทีและจะทำภายใต้การให้ยาทางหลอดเลือดดำให้หลับหรือการใช้ยาดมสลบ 
  5. การปฏิสนธิและการเลี้ยงตัวอ่อน (3 – 5 วัน): ไข่ที่เก็บมาได้จะถูกนำมาปฏิสนธิกับสเปิร์มในห้องปฏิบัติการ หลังจากปฏิสนธิแล้วตัวอ่อนจะถูกเลี้ยงไว้ประมาณ 3 – 5 วันเพื่อให้เติบโตจนถึงอายุที่เหมาะสมต่อการย้ายตัวอ่อน 
  6. การย้ายตัวอ่อน (30 นาที): ตัวอ่อนที่มีคุณภาพดีที่สุดจะถูกเลือกมาและนำมาใส่เข้าในโพรงมดลูกของฝ่ายหญิงผ่านทางสายสวนขนาดเล็ก ขั้นตอนนี้เป็นกระบวนการที่ใช้เวลาไม่นานโดยใช้เวลาไม่เกิน 30 นาที และจะทำโดยมองผ่านจออัลตราซาวนด์เพื่อความแม่นยำ
  7. การให้ยาพยุงการตั้งครรภ์หลังย้ายตัวกอ่อน (2 สัปดาห์): หลังจากการย้ายตัวอ่อน ฝ่ายหญิงจะได้รับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนต่อเนื่องเพื่อช่วยส่งเสริมผนังมดลูก ให้เหมาะกับการฝังตัวของตัวอ่อน กระบวนการนี้จะทำไปจนกระทั่งมีการทดสอบการตั้งครรภ์ โดยใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์หลังจากการย้ายตัวอ่อนแล้ว 
  8. การทดสอบการตั้งครรภ์ (2 สัปดาห์หลังการย้ายตัวอ่อน): ทำการตรวจเลือดเพื่อตรวจสอบค่าฮอร์โมน hCG ซึ่งจะบอกได้ว่าการทำ IVF ในครั้งนั้นประสบผลสำเร็จและมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นหรือไม่ หากมีการตั้งครรภ์แพทย์จะให้ยาพยุงการตั้งครรภ์ต่อเนื่องจนกระทั่งอายุครรภ์ 10-12 สัปดาห์

โปรดทราบว่าระยะเวลาที่แจ้งไว้เป็นเพียงระยะเวลาคร่าว ๆ และอาจแตกต่างกันออกไปตามสถานการณ์ของแต่ละบุคคล กระบวนการของคลินิคแต่ละแห่ง และปัจจัยอื่น ๆ นอกจากนี้คนไข้บางรายอาจต้องการกระบวนการเพิ่มเติม เช่น การตรวจวินิจฉัยตัวอ่อนก่อนการฝังตัว (preimplantation genetic testing – PGT) หรือการทำอิ๊กซี่ (intracytoplasmic sperm injection – ICSI) โดยขึ้นอยู่กับภาวะการมีบุตรยากของแต่ละคน

รับรองโดย:

นพ. สิริเชษฐ์ อเนกพรวัฒนา (แพทย์ภาวะเจริญพันธุ์) (1 พฤษภาคม 2023)

ที่มา:

ดาวน์โหลดแอปMali Daily Pregnancy Tracker

แม่มือใหม่ & การตั้งครรภ์

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน

เรตติ้ง 4.8 จากผู้ใช้งานกว่า 5,000+ คน