ดาวน์โหลดแอป

แอลกอฮอล์

ถ้าดื่มแล้ว หลังจากดื่มกี่ชั่วโมงถึงปั๊มนมได้
(ดื่มเบียร์ 1 ขวด)

นมแม่
เลี้ยงลูก และหมอเด็ก
  1. ควรหยุดให้นมประมาณ 2-4 ชม.หลังดื่มค่ะ

มะลิ ถูกออกแบบมาเพื่อการให้ความรู้เท่านั้น หากคุณแม่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นการส่วนตัว