ดาวน์โหลดแอป

ท้องลม

ถ้าท้องลมสามารถตรวจเจอถุงการตั้งครรภ์ไหมค่ะ สาเหตุของการท้องลมคืออะไรค่ะ

ตั้งครรภ์
อื่น ๆ
  1. ภาวะท้องลม (Blighted ovum) หมายถึงการตั้งครรภ์ที่ไม่มีตัวอ่อนหรือตัวอ่อนสลายไปตั้งแต่ระยะเริ่มแรก การวินิจฉัยภาวะนี้ได้จากการตรวจด้วยอัลตราซาวนด์ จะเจอถุงการตั้งครรภ์แต่ไม่พบตัวอ่อนค่ะ สาเหตุของการเกิดยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจน
    คุณหมอมักจะแนะนำให้คุณแม่ตรวจติดตามอีกครั้ง 1-2 สัปดาห์ เนื่องจากมีโอกาสเป็นครรภ์ปกติได้อยู่ค่ะ

มะลิ ถูกออกแบบมาเพื่อการให้ความรู้เท่านั้น หากคุณแม่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นการส่วนตัว