ดาวน์โหลดแอป

ครรภ์เป็นพิษ

ครรภ์เป็นพิษเกิดจากสาเหตุใดได้บ้าง และมีวิธีป้องกันอย่างไร

ตั้งครรภ์
อาการ
  1. ครรภ์เป็นพิษ คือภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์และมีโปรตีนอัลบูมิน(โปรตีนไข่ข่าว)ในปัสสาวะร่วมด้วย สาเหตุเกิดได้จากหลายปัจจัยร่วมกัน เช่น ระบบภูมิคุ้มกันผิดปกติ พันธุกรรม หลอดเลือดบริเวณรกผิดปกติ เป็นต้น
    การป้องกัน สามารถทำได้โดยการฝากครรภ์ตั้งแต่แรกของการตั้งครรภ์ หมั่นดูแลสุขภาพ และระวังอาการปวดศีรษะรุนแรง ตาพร่ามัว ภาวะบวมน้ำผิดปกติ จุกแน่นลิ้นปี่ ให้รีบพบคุณหมอเพื่อได้รับการดูแลได้เดหมาะสมและป้องกันอันตรายต่อตัวคุณแม่และทารกค่ะ

มะลิ ถูกออกแบบมาเพื่อการให้ความรู้เท่านั้น หากคุณแม่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นการส่วนตัว