ดาวน์โหลดแอป

ป้อนข้าว

ชงข้าวซีรีแล็คผสมกับนำ้มันได้ไหมค่ะ (นำ้มันมะกอก)

การกินของลูก
เลี้ยงลูก และหมอเด็ก
  1. ในช่วงอายุครรภ์น้อยกว่า 6 เดือนอาจจะแนะนำทานนมแม่อย่างเดียวก่อนนะคะ หากมีความต้องการเพิ่มสารอาหารให้ทารก อาจปรึกษาคุณหมอกุมารแพทย์เพื่อประเมินความพร้อมของทารกว่าสามารถเริ่มทานได้หรือยังค่ะ

มะลิ ถูกออกแบบมาเพื่อการให้ความรู้เท่านั้น หากคุณแม่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นการส่วนตัว